رویداد

۱

رویداد طراحی حسگرها و زیست حسگرهای شیمیایی برای شناسایی آلاینده های غذایی و زیست محیطی

همراه با اعطای تسهیلات ارزنده نقدی و غیرنقدی

زمان پذیرش ایده:
تا ۲۰ تیرماه سال ۱۴۰۱

زمان برگزاری رویداد:
۲۳ مردادماه سال ۱۴۰۱


ثبت نام

آخرین دیدگاه‌ها